Vekalet Bilgileri

 

 

VEKİL OLAN :     Hamit Karakoçan

Adres:Yalı Mahallesi Santral Caddesi No:9 Akçakoca Düzce

Baro: Düzce Barosu

Sicil No: 42 

Vergi Dairesi: Akçakoca

TC Vatandaşlık Numarası: 22367789060
 

DAVA İÇİN VEKALETNAMEDEKİ MATBU YETKİLERE EK OLARAK;      

  • Ahzu Kabza,
  • Sulh ve İbraya,
  • Davadan ve temyizden feragate,
  • Feragati davayı kabul veya redde,
  • Teminat yatırmaya,
  • Geri almaya,
  • Mal beyanında bulunmaya

Bu yetkilerin tamamını birlikte veya ayrı ayrı kullanmak üzere, yetkilerin  bir kısmı ya da tamamı ile başkalarını dahi tevkil, teşrik ve azle.

Gerekenler :
Özel kişiler noterde vekaletname düzenlerken nüfus cüzdanı ya da pasaportlarını ibraz etmek zorundadırlar.
Boşanma vekaletnamesi için iki adet fotoğraf gerekmektedir.
Şirketler adına düzenlenecek vekaletnamelerde imza sirküleri ve yetki belgesinin ibrazı gerekmektedir.
Vergi mükellefi gerçek ve tüzel kişilerin vergi numaralarını bildirmeleri zorunludur.
Yurt dışındaki Türk vatandaşları ya da yabancılar T.C. Konsolosluklarında vekaletname düzenleyebilirler. 

LÜTFEN,
Boşanma, tenfiz / tanıma gibi konular için özel vekalet çıkartırken yanınızda en az 2 adet fotoğraf bulundurmayı unutmayınız

Görevimizi yaparken; Kimseye, ne müvekkile, ne hakime hele ne iktidara tabiyiz. Bizim aşağımızda kimselerin varlığı iddiasında değiliz. Fakat hiçbir hiyerarşik üst de tanımıyoruz. En kıdemsizin, en kıdemliden veya isim yapmış olandan farkı yoktur. Avukatlar esir kullanmadılar. Fakat efendileri de olmadı.
MOLIERA

Ziyaret Bilgileri
Aktif Ziyaretçi1
Bugün Toplam5
Toplam Ziyaret27269
Saat
Hava Durumu